TŁUMACZENIA USTNE

Prowadzę jednoosobową firmę, działam jako wolny strzelec. Zajmuję się przekładem pisemnym różnych dokumentów, a także pełnię obowiązki asysty tłumacza w urzędach i kancelariach.

Oto krótka lista rodzajów dokumentów, które najczęściej tłumaczę przysięgle:

  • akty urodzenia, zgonu, małżeństwa i ich odpisy,
  • teksty handlowe, prawnicze, medyczne, teksty z zakresu kontroli finansowo-księgowej,
  • umowy kupna/sprzedaży pojazdów i nieruchomości,
  • pełnomocnictwa, testamenty, pozwy, wyroki,
  • wpisy do rejestrów, wyciągi z rejestrów handlowych,
  • dokumenty założycielskie spółki, protokoły zgromadzenia akcjonariuszy, statuty,
  • faktury oraz inne dokumenty celne,
  • dokumenty lub pisma kierowane do sądów lub urzędów,
  • akta personalne pracowników zagranicznych itp

.

przycisk tłumaczenia